ورود

دسته: رنگ موی بانوان

شامپو رنگ مو تونیکا شماره 3.22 رنگ بنفش 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 3.22 رنگ بنفش 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 4.6 رنگ قرمز یاقوتی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 4.6 رنگ قرمز یاقوتی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 5.0 رنگ قهوه ای روشن طبیعی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 5.0 رنگ قهوه ای روشن طبیعی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 5.13 رنگ آبی اقیانوسی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 5.13 رنگ آبی اقیانوسی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 8.53 رنگ صورتی دودی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 8.53 رنگ صورتی دودی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.01 رنگ استیل 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.01 رنگ استیل 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.01 رنگ یاسی دودی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.01 رنگ یاسی دودی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.02 رنگ مرواریدی 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.02 رنگ مرواریدی 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.12 رنگ وانیلی سرد 150 میلی لیتر
12%
شامپو رنگ مو تونیکا شماره 9.12 رنگ وانیلی سرد 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 1
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 1
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 4
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 4
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5.15
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5.15
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5.25
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 5.25
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6N
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6N
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6.25
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 6.25
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 8
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 8
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 8N
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 8N
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 9
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 9
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7.1
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7.1
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 3
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 3
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 4.15
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 4.15
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7N
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 7N
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 9.13
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals شماره 9.13
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals Ekstra Açık شماره 111
18%
کیت رنگ مو گارنیر سری Color Naturals Ekstra Açık شماره 111
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 7.2 رنگ بلوند دودی متوسط 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 7.2 رنگ بلوند دودی متوسط 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 7.7 رنگ بلوند نسکافه ای متوسط 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 7.7 رنگ بلوند نسکافه ای متوسط 100 میلی...
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 9.2 رنگ بلوند دودی خیلی روشن 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 9.2 رنگ بلوند دودی خیلی روشن 100 میلی...
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 10.31 رنگ بلوند بژ پلاتینه 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 10.31 رنگ بلوند بژ پلاتینه 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 301 رنگ بنفش 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 301 رنگ بنفش 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 302 رنگ هایلایت دودی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 302 رنگ هایلایت دودی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 303 رنگ نقره آبی فانتزی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 303 رنگ نقره آبی فانتزی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 304 رنگ کوارتز صورتی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 304 رنگ کوارتز صورتی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 305 رنگ بنفش یاسی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 305 رنگ بنفش یاسی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 306 رنگ یاسمنی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 306 رنگ یاسمنی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 308 رنگ آبی کاربنی 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 308 رنگ آبی کاربنی 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 312 رنگ کنفی حصیری 100 میلی لیتر
11%
کیت رنگ مو و ابرو نیترو پلاس شماره 312 رنگ کنفی حصیری 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 1.01
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 1.01
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 2
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 2
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 5.5
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 5.5
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.03
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.03
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.1
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.1
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.32
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.32
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.35
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.35
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.41
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.41
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.1
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.1
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.3
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.3
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.31
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.31
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.43
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 7.43
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 8.1
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 8.1
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 9
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 9
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 9.1
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 9.1
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 10
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 10
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 5
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 5
۳۳۰,۰۰۰ تومان
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.45
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence Intense شماره 7.43
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence Intense شماره 7.43
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 3
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 3
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 4
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 4
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.3
6%
کیت رنگ مو لورآل سری Excellence شماره 6.3
۳۳۰,۰۰۰ تومان

رنگ موی بانوان در مدل ها و تنوع بسیار بالا در بازار وجود دارد. اکثر خانم ها علاقه بسیاری به رنگ کردن موهای خود دارند. رنگ کردن موها به دلیل تنوع در رنگ موها و زیبایی و همچنین بدلیل پوشش دادن موهای سفید و یکدست نمودن موها انجام می شود. یک رنگ موی با کیفیت باید نه تنها به موها رنگی زیبا و درخشان و با ماندگاری بالا بدهد بلکه باید به موها لطافت و درخشندگی ببخشد و موهایی خوش رنگ، خوش حالت، لطیف و شاداب را به ارمغان آورد. انتخاب یک رنگ موی نامناسب موجب می شود که موها مدتی بعد از رنگ شدن کدر شوند و ناخوشایند بنظر برسند. رنگ موی با کیفیت، ماندگاری بالایی دارد و پس از استفاده از آن موها تا مدت ها خوش رنگ و براق می مانند. رنگ موی بانوان باید حاوی ویتامین ها و مواد مورد نیاز برای تقویت و شادابی موها باشد با توجه به اینکه موهای اکثر خانم ها بلند است و از این رو ممکن است سریع تر آسیب ببیند. یک رنگ موی با کیفیت و مطلوب موها را خوش رنگ و یکدست می کند و به موها درخشندگی و زیبایی ببخشد. رنگ موی بانوان در تن های مختلف از تیره تا روشن وجود دارد و هم بصورت طبیعی و هم بصورت فانتزی موجود است. خانم ها بطور معمول در بازه های زمانی کوتاه و یا بلند مدت موهای خود را رنگ می کنند و به عبارتی رنگ کردن موها امری مداوم است از این رو باید رنگ موی بانوان از کیفیت بالایی برخوردار باشد و در طولانی مدت به موها آسیب نزند و کیفیت خود را تا مدت ها حفظ کند.

Aras Market Logo

ورود i ثبت نام