دسته: مراقبت مو

واکس مو دورش مدل Full Wax D1 مردانه 150 میلی لیتر
19%
واکس مو دورش مدل Full Wax D1 مردانه 150 میلی لیتر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Fire Wax D2 مردانه 150 میلی لیتر
19%
واکس مو دورش مدل Fire Wax D2 مردانه 150 میلی لیتر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Rock Wax D3 مردانه 150 میلی لیتر
19%
واکس مو دورش مدل Rock Wax D3 مردانه 150 میلی لیتر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Flex Wax D4 مردانه 150 میلی لیتر
19%
واکس مو دورش مدل Flex Wax D4 مردانه 150 میلی لیتر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Mat Wax D5 مردانه 150 میلی لیتر
18%
واکس مو دورش مدل Mat Wax D5 مردانه 150 میلی لیتر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Gel Wax D8 مردانه 150 میلی لیتر
13%
واکس مو دورش مدل Gel Wax D8 مردانه 150 میلی لیتر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پودر واکس مو دورش حالت دهنده 20 گرم
13%
پودر واکس مو دورش حالت دهنده 20 گرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پودر واکس مو دورش حجم دهنده 20 گرم
13%
پودر واکس مو دورش حجم دهنده 20 گرم
۱۴۰,۰۰۰ تومان
کرم مو گلیس مدل Color Protect مخصوص موهای رنگ شده 150 میلی لیتر
7%
کرم مو گلیس مدل Color Protect مخصوص موهای رنگ شده 150 میلی لیتر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
سرم مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 100 میلی لیتر
17%
سرم مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 100 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کرم مو دکس مغذی و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
12%
کرم مو دکس مغذی و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موس مو ردیست مدل Full Force حجم دهنده و حالت دهنده 300 میلی لیتر
12%
موس مو ردیست مدل Full Force حجم دهنده و حالت دهنده 300 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Cream Wax D6 مردانه 150 میلی لیتر
12%
واکس مو دورش مدل Cream Wax D6 مردانه 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
واکس مو دورش مدل Spider Wax D7 مردانه 150 میلی لیتر
12%
واکس مو دورش مدل Spider Wax D7 مردانه 150 میلی لیتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز مو رستورکس مدل Speed & Strong حجم 200 میلی لیتر
12%
اسپری دو فاز مو رستورکس مدل Speed and Strong حجم 200 میلی لیتر
۱۵۹,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Bio-Tech Restore تقویت و بازسازی کننده مو 300 میلی لیتر
20%
ماسک مو گلیس مدل Bio-Tech Restore تقویت و بازسازی کننده مو 300 میلی لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Serum Deep Repair مناسب موهای کدر و آسیب دیده 300 میلی لیتر
20%
ماسک مو گلیس مدل Serum Deep Repair مناسب موهای کدر و آسیب دیده 300 میلی لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 300 میلی لیتر
20%
ماسک مو گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 300 میلی لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Supreme Length تقویت کننده مناسب موهای بلند 300 میلی لیتر
20%
ماسک مو گلیس مدل Supreme Length تقویت کننده مناسب موهای بلند 300 میلی لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Split Hair Miracle ضد موخوره 300 میلی لیتر
20%
ماسک مو گلیس مدل Split Hair Miracle ضد موخوره 300 میلی لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Oil Elixir ترمیم و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Intense Therapy مناسب موهای آسیب دیده 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Intense Therapy مناسب موهای آسیب دیده 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Serum Deep Repair مناسب موهای کدر و شکننده 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Serum Deep Repair مناسب موهای کدر و شکننده 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Nutribalance Repair ضد ریزش مو مناسب موهای ضعیف 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Nutribalance Repair ضد ریزش مو مناسب موهای ضعیف 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Supreme Length تقویت کننده مناسب موهای بلند 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Supreme Length تقویت کننده مناسب موهای بلند 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Million Gloss مناسب انواع مو 200 میلی لیتر
15%
اسپری دو فاز گلیس مدل Million Gloss مناسب انواع مو 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو دکس مغذی و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
11%
ماسک مو دکس مغذی و تقویت کننده مو 200 میلی لیتر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اسپری دوفاز و نرم کننده مو بیوبلاس حاوی کلاژن و کراتین 200 میلی لیتر
13%
اسپری دوفاز و نرم کننده مو بیوبلاس حاوی کلاژن و کراتین 200 میلی لیتر
۱۷۵,۰۰۰ تومان
اسپری دوفاز و نرم کننده مو بیوبلاس حاوی روغن آرگان ترمیم و تقویت کننده 200 میلی لیتر
13%
اسپری دوفاز و نرم کننده مو بیوبلاس حاوی روغن آرگان ترمیم و تقویت کننده 200 میلی...
۱۷۵,۰۰۰ تومان
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی روغن آرگان 200 میلی لیتر
10%
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی روغن آرگان 200 میلی لیتر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی روغن آرگان 250 میلی لیتر
10%
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی روغن آرگان 250 میلی لیتر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی کلاژن و کراتین 250 میلی لیتر
10%
ماسک مو و نرم کننده بیوبلاس حاوی کلاژن و کراتین 250 میلی لیتر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Repair مخصوص موهای خشک و آسیب دیده 200 میلی لیتر
10%
اسپری دو فاز گلیس مدل Ultimate Repair مخصوص موهای خشک و آسیب دیده 200 میلی لیتر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو سولکس حاوی روغن کراتین 500 میلی لیتر
16%
ماسک مو سولکس حاوی روغن کراتین 500 میلی لیتر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماسک مو سولکس حاوی روغن آرگان 500 میلی لیتر
16%
ماسک مو سولکس حاوی روغن آرگان 500 میلی لیتر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماسک مو سولکس مناسب موهای رنگ شده 500 میلی لیتر
16%
ماسک مو سولکس مناسب موهای رنگ شده 500 میلی لیتر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماسک مو سولکس حاوی روغن زیتون 500 میلی لیتر
16%
ماسک مو سولکس حاوی روغن زیتون 500 میلی لیتر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
روغن آرگان گلیس مدل Daily Oil Elixir حجم 75 میلی لیتر
14%
روغن آرگان گلیس مدل Daily Oil Elixir حجم 75 میلی لیتر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Color Protect مخصوص موهای رنگ شده 300 میلی لیتر
14%
ماسک مو گلیس مدل Color Protect مخصوص موهای رنگ شده 300 میلی لیتر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو گلیس مدل Ultimate Repair مخصوص موهای خشک و آسیب دیده 300 میلی لیتر
14%
ماسک مو گلیس مدل Ultimate Repair مخصوص موهای خشک و آسیب دیده 300 میلی لیتر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تونیک مو سرکه تمشک ترینوا 300 میلی لیتر
10%
تونیک مو سرکه تمشک ترینوا 300 میلی لیتر
۱۹۹,۰۰۰ تومان
ماسک مو دورش حاوی کراتین 500 میلی لیتر
10%
ماسک مو دورش حاوی کراتین 500 میلی لیتر
۱۹۹,۰۰۰ تومان
ماسک مو دورش مدل Protein Botox ترمیم و تقویت کننده 500 میلی لیتر
10%
ماسک مو دورش مدل Protein Botox ترمیم و تقویت کننده 500 میلی لیتر
۱۹۹,۰۰۰ تومان
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yağ تقویت کننده و لطافت بخش 150 میلی لیتر
10%
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yağ تقویت کننده و لطافت بخش 150 میلی لیتر
۱۹۹,۰۰۰ تومان
ماسک مو ردیست حاوی روغن آرگان 500 میلی لیتر
21%
ماسک مو ردیست حاوی روغن آرگان 500 میلی لیتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان آون مدل Advance Techniques حجم 30 میلی لیتر
12%
روغن آرگان آون مدل Advance Techniques حجم 30 میلی لیتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو پنتن مدل Nem Terapisi مناسب موهای خشک و ضعیف 200 میلی لیتر
8%
ماسک مو پنتن مدل Nem Terapisi مناسب موهای خشک و ضعیف 200 میلی لیتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو پنتن مدل Onarıcı ve Koruyucu Bakım مناسب موهای آسیب دیده و ضعیف 200 میلی لیتر
8%
ماسک مو پنتن مدل Onarıcı ve Koruyucu Bakım مناسب موهای آسیب دیده و ضعیف 200 میلی...
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو پنتن مدل Güç ve Parlaklık مناسب موهای کدر و ضعیف 200 میلی لیتر
8%
ماسک مو پنتن مدل Güç ve Parlaklık مناسب موهای کدر و ضعیف 200 میلی لیتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
‌ماسک مو پنتن مدل Dökülme Karşıtı ضد ریزش مو 200 میلی لیتر
8%
‌ماسک مو پنتن مدل Dökülme Karşıtı ضد ریزش مو 200 میلی لیتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
‌ماسک مو پنتن مدل Superfood Gür ve Güçlü تقویت کننده 200 میلی لیتر
8%
‌ماسک مو پنتن مدل Superfood Gür ve Güçlü تقویت کننده 200 میلی لیتر
۲۳۰,۰۰۰ تومان
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Direnç تقویت کننده و ضد ریزش مو 20۰ میلی لیتر
10%
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Direnç تقویت کننده و ضد ریزش مو 200 میلی...
۲۳۵,۰۰۰ تومان
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Dream Long مخصوص موهای بلند و یا آسیب دیده 200 میلی لیتر
10%
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Dream Long مخصوص موهای بلند و یا آسیب دیده 200...
۲۳۵,۰۰۰ تومان
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Onarıcı 5 مخصوص موهای آسیب دیده 200 میلی لیتر
10%
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Onarıcı 5 مخصوص موهای آسیب دیده 200 میلی لیتر
۲۳۵,۰۰۰ تومان
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Amla Yağı مخصوص موهای فر و حالت دار 200 میلی لیتر
10%
کرم مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Amla Yağı مخصوص موهای فر و حالت دار 200...
۲۳۵,۰۰۰ تومان
روغن مو پنتن حاوی ویتامین E و کراتین 100 میلی لیتر
11%
روغن مو پنتن حاوی ویتامین E و کراتین 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کرم مو پنتن مدل Onarıcı ve Koruyucu مناسب موهای آسیب دیده و ضعیف 300 میلی لیتر
7%
کرم مو پنتن مدل Onarıcı ve Koruyucu مناسب موهای آسیب دیده و ضعیف 300 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کرم مو پنتن مدل Belirgin Bukleler حالت دهنده مناسب موهای فر 300 میلی لیتر
7%
کرم مو پنتن مدل Belirgin Bukleler حالت دهنده مناسب موهای فر 300 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
‌ماسک مو پنتن مدل Ipeksi Parlaklık نرم کننده و براق کننده 275 میلی لیتر
17%
‌ماسک مو پنتن مدل Ipeksi Parlaklık نرم کننده و براق کننده 275 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان پنتن 100 میلی لیتر
11%
روغن آرگان پنتن 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل پنتن مناسب انواع مو 100 میلی لیتر
11%
روغن نارگیل پنتن مناسب انواع مو 100 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ژل مو دورش مدل Gum Lock D16 حالت دهنده و درخشان کننده 700 میلی لیتر
16%
ژل مو دورش مدل Gum Lock D16 حالت دهنده و درخشان کننده 700 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو پنتن مدل Uzun ve Güçlü تقویت کننده مناسب موهای بلند 160 میلی لیتر
11%
ماسک مو پنتن مدل Uzun ve Güçlü تقویت کننده مناسب موهای بلند 160 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان بیوبلاس 100 میلی لیتر
7%
روغن آرگان بیوبلاس 100 میلی لیتر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان ردیست تقویت کننده مو 100 میلی لیتر
13%
روغن آرگان ردیست تقویت کننده مو 100 میلی لیتر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان ترینوا حاوی کراتین 100 میلی لیتر
15%
روغن آرگان ترینوا حاوی کراتین 100 میلی لیتر
۲۹۹,۰۰۰ تومان
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Onarıcı 5 مخصوص موهای آسیب دیده 300 میلی لیتر
6%
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Onarıcı 5 مخصوص موهای آسیب دیده 300 میلی لیتر
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Direnç ضد ریزش مو مخصوص موهای ضعیف 300 میلی لیتر
6%
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Komple Direnç ضد ریزش مو مخصوص موهای ضعیف 300 میلی...
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yağ مخصوص موهای خشک و معمولی 300 میلی لیتر
6%
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yağ مخصوص موهای خشک و معمولی 300 میلی لیتر
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل DREAM LONG مخصوص موهای بلند یا آسیب دیده 300 میلی لیتر
6%
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل DREAM LONG مخصوص موهای بلند یا آسیب دیده 300 میلی...
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yag حاوی عصاره نارگیل 300 میلی لیتر
6%
ماسک مو لورآل سری ELSEVE مدل Mucizevi Yag حاوی عصاره نارگیل 300 میلی لیتر
۳۳۰,۰۰۰ تومان